Untitled Document
 

Book & Article Translation

ترجمه کتابهاي مختلف در زمينه هاي مختلف

ادامه مطلب

Correspondence Translation

ادامه مطلب

Formal and Legal Translation

ادامه مطلب

Technical Texts Translation

ادامه مطلب

   

    ضمن قدردانی از اینکه دفتر ترجمه رسمی ویلا (657) را انتخاب نموده اید، توجه شما را به خدمات این دفتر جلب می نماییم:

ترجمه رسمي کليه اسناد و مدارک اشخاص حقوقي اعم از شرکتها و موسسات و ادارات نظير اساسنامه،ترازنامه و اسناد مالي، شرکت نامه، مدارک تجاري و حمل و نقل دريايي،اسناد ومدارک گمرکي، روزنامه رسمي ، انواع قراردادها شامل قراردادهاي بازرگاني، همکاري و...

- ترجمه رسمي کليه مدارک و اسناد اشخاص حقيقي اعم از شناسنامه، سند ازدواج، سند ملکي،اسناد تحصيلي ،ريز نمرات و دانشنامه هاي تحصيلي، گواهي هاي کاري وتحصيلي ،کارت ملي ادامه مطلب...

contact image